کارون


کارون، یک خانه عطر افسانه ای که توسط شخصی به نام دالتروف در سال 1904 در فرانسه تاسیس شد. وی هیچ نوع تخصص حرفه ای درباره عطرسازی نداشت ولی استعداد و علاقه فراوانی به این صنعت داشت و دارای شامه بویایی خیلی قوی ای بود

اولین محصول کرون در سال 1911 روانه بازار ادکلن شد. کارون پوران هوم و کارون یاتاقان از کارهای شناخته شده و پرطرفدار کارون محسوب می شوند.