سلبون


سلبون 2019 ارایه شده است با عطرها سلبون به مرور خاطرات خود خواهید رسید.

سلبون نام سرزمینی است که مسافران آن خاطرات متفاوتی را با عطرهای سلبون تکرار خواهند کرد.

سلبون بوی خاک بارون خورده و تابش آفتاب در لابلای برگ ها می باشد و آرامش را در جریان رودخانه و جنگل و غروب آسمان بیان می کند.

در واقع این لاین عطری تصویری جذاب از شروع و پایان روز می باشد.